Çocuklarda bel fıtığı,

Çocuklarda bel fıtığı yetişkinlere oranla çok daha seyrek görülen bir rahatsızlıktır. Çocuklarda bu hastalık tüm bel fıtığı hadiseleri gözönüne alındığında yaklaşık % 1 üzere bir oran teşkil eder. Sıklıkla bel kemiklerini ilgilendiren ve anadan doğma mevcut olan birtakım yapısal anormallikler, omurilik kanalının darlığı, bel kayması üzere bozukluklarla birlikte bulunabilir.

Hastalığın başlangıcında ekseriyetle spor yaralanması, düşme, ağır kaldırma yahut aykırı bir hareket yapmak üzere olayı başlatan bir travma kıssası kelam bahsidir. Ama kimi olaylarda tüm sorgulamaya karşın bu türlü bir öykü alınamaz. Bizim deneyimlerimiz de göstermiştir ki, çocuklarda bel fıtığı en sık ergenlik periyodu dediğimiz yaşlarda görülmektedir. Bu durum ergenlik periyodundaki çok hareketlilik ve omurganın süratli büyümesiyle izah edilebilir. Bu periyottaki bir çocuk bel ağrısı şikâyetiyle doktora getirildiyse bel fıtığının yanında yapısal bozukluklar, doğuştan kimi hastalıklar, beldeki çeşitli kaymalar ve diskin enfeksiyonu da teşhiste hep gözönünde bulundurulmalıdır.

Bel ağrısı en sık görülen şikâyet olmakla birlikte bacak ağrısına da klinikte sıkça rastlanır. Bazen her ikisi birlikte de görülebilir. Yürüme bozukluğu, omurgada eğilme, bel kaslarında spazm ve hareket kısıtlılığı bulunabilir. His, kuvvet ve refleks kaybı üzere nörolojik bulgularla idrar ve büyük abdest kaçırma yahut yapamama üzere şikâyetler çocuklarda azdır. En kıymetli klinik bulgu, bacağı düz olarak havaya kaldırırken ağrının ortaya çıkmasıdır.

Düz röntgen sinemaları yol göstericidir. Bilgisayarlı tomografi ve bilhassa manyetik rezonans görüntüleme metodu teşhiste çok kıymetlidir.

Bazen kemik sintigrafisine başvurmak da gerekebilir. Teşhis net olarak konduktan sonra tedaviye geçilir.

Konservatif tedavi denen ağrı kesici ilaçların uygulanması, sert yatak istirahati, fizik tedavi ve bel çekme üzere cerrahi dışı metodlar çocuklarda yetişkinlerdeki kadar âlâ sonuç vermez ve hastaların lakin az bir kısmında fayda sağlar. Uygunluk görülse bile hastanın şikâyetleri bir mühlet sonra nüksedebilir. Buna karşılık çocuklarda ameliyat ile tedavi kâfi ve uygun bir cerrahi sonucunda çok yüz güldürücüdür. Hastalar eski aktivitelerine büsbütün kavuşabilir ve spora iştirak edebilirler. Dünyada bel fıtığıyla ilgilenen otorite pozisyonundaki hekimlerin çabucak tamamı bu görüşü paylaşmaktadırlar.

Çocuklarda omur kemikleri doğumdan itibaren alt ve üst her iki yüzeyde birer kıkırdak plak ihtiva ederler. Bu kıkırdak plakların kemik gövdesi ile temas ettiği kısımda epifiz yer alır ve omur kemikleri her iki plakta bulunan bu bölgelerden kemikleşirler. Çocuklar olgunlaşırken omurlar bu kısımlardan büyürler. Buradaki kıkırdak plaklar yaklaşık 17 yaşında kemiğe yapışır, 20 yaş civarında ise kemikleşir ve omur kemiklerinin gövdesi ile kaynaşırlar. Bu andan itibaren de omur büyümesi sona erer.

Epifizler büyüme çağı boyunca etkin olarak misyon yaparlar ve olağan kaideler altında simetrik bir büyüme gerçekleştirirler. Bu büyüme epifiz katmanlarına uygulanan basınçtan kıymetli ölçüde etkilenir. Epifiz katmanları üzerine istikrarlı dağılan simetrik basınç uygulaması simetrik büyüme ile neticelenirken, asimetrik uygulanan basınç asimetrik büyüme ve hasebiyle da omurlarda deformite, eğri büğrü bir yapı oluşturur. Hatta bu asimetri kemiğin iç yapısına da yansır ve sağlıklı bir kemik gelişimi olmaz.

Bu nedenle gelişme çağı içinde bulunan çocukların ağır yük taşımaları ve yükü özellikle bedenleri ile asimetrik şekilde bir yerden bir yere götürmeleri omur kemiklerinde bulunan epifizler üzerine yükü istikrarsız halde bindirecek ve münasebetiyle sağlıklı bir kemik gelişimi olmayacaktır. Onun için diyoruz ki, çocuklarımız mümkün mertebe ağır okul çantalarını taşımasınlar. Yalnızca o günkü dersleri ilgilendiren kitap ve gereçleri yanlarına alsınlar, başkalarını bıraksınlar. Gereksiz hiçbir tartısı çantalarında bulundurmasınlar. Hatta okulun imkânları müsait ise çocuklara okulda birer adet dolap tahsis etmek büyük kolaylık sağlayacaktır. Ayrıyeten tartılar eşit olarak her iki ele paylaştırılarak yahut sırtta simetrik ve eşit şekilde dağıtılarak taşınmalıdır. Böylelikle hem kendileri rahat edecek, hem de sonraki yıllarda omurgada ortaya çıkabilecek birtakım rahatsızlıklar için şimdiden önlem almış olacaklardır.

Epifiz katmanları üzerine istikrarlı dağılan simetrik basınç,simetrik bir büyüme sağlar.

Epifiz katmanları üzerine basıncın asimetrik olarak uygulanması büyümeyi olumsuz tarafta tesirler.

Asimetrik uygulanan basınç sonuçta omur kemiklerinde gelişim bozukluğu , yani deformite oluşturur.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir