Bel fıtığında tedavinin hedefi

Üstte kelamını ettiğimiz uygun yetişmiş deneyimli işçi ve gerekli ekipmanlar hazır edildikten sonra hizmetin kalitesini bu mevzuda dünyanın en ileri merkezleri düzeyine yükseltmek amaç alınmalıdır. Bir hasta ister konservatif tedavi ismi verilen ameliyat dışı prosedürlerle tedavi edilmeye çalışılsın, isterse son deva olarak ameliyat gereksin, bu gayeden asla taviz verilmemelidir.

Tedavide dünyanın en ileri merkezleri düzeyine ulaşabilmek için kaliteli bir fiziki ortamda âlâ bir araç gereç donanımı ile birlikte hizmet vermek gerekli ancak kâfi değildir. Bunun için âlâ yetişmiş kaliteli çalışanın bilgi ve deneyim ile birlikte spesifik hale getirilmeleri de hizmetin kalitesini artıran kıymetli bir faktördür. Zira uzman hekimlerden hemşire ve fizyoterapistlere, hatta sekreterlere kadar yalnızca bel fıtığı hastalarının tedavisi ile meşgul olan takımlarda vakitle çok büyük bir bilgi birikimi ve deneyim meydana gelmektedir. Yalnızca bel fıtığı için değil, öbür branşlarda da uzman tabiplerin mümkünse bir tek hastalık üzerinde ağırlaşarak spesifik hale gelmeleri ve spesifik tedavi merkezleri kurmaları hizmetin kalitesini artıracaktır.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir