Bel fıtığında cerrahi tedavi

Nöroşirürji uzmanı tabip kesin olarak ameliyata karar vermiş ise, artık ameliyatı geciktirmemek gerekir. Zira gecikme sonucunda, hele kanal da darsa bazen felce kadar giden telafisi imkânsız sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Buna karşılık vaktinde yapılan, uygun ve kâfi bir cerrahi müdahale hastayı ömür uzunluğu rahat ettirebilmektedir.

Mutlak surette ameliyat gereken hastalarda operasyonun hiçbir safhasında dokulara çıplak gözle müdahale etmeyip, ciltten itibaren manzarayı büyüten mikroteknik ile çalışmakta fayda vardır. Zira binlerce yıl önce Hipokrat tarafından söylenmiş bir tedavi prensibi olan “Öncelikle hastaya ziyan vermeyiniz” kelamı bugün de geçerlidir. Bel fıtığı operasyonlarında dar ve derin bir alanda, üstelik hudut kökleri üzere çok hassas yapıların etrafında cerrahi teşebbüs sürdürüldüğü için imgeyi büyüterek çalışmanın yanında sahanın uygun aydınlatılması da değer arzeder. Bunun için takımın önderi olan cerrah evvelce bütün önlemleri almalıdır.

Bu türlü olunca hudut elemanları ve etraf dokular imaj alanına büyütülmüş ve eksiksiz bir halde aydınlatılmış olarak gelmekte, ciltten itibaren denetimli gidildiği için gereksiz kanamalar olmamakta, daha emniyetli, pak ve estetik, dokuları daha yeterli koruyan, hatta ameliyat sonrası devirde dikiş aldırmaya dahi gerek kalmayan, hasta için kolaylıklar arzeden bir cerrahi ortaya çıkmaktadır. Bu türlü bir cerrahi teşebbüs sonrasında hastaların günlük olağan aktivitelerine kavuşmaları da daha kısa müddette olmaktadır.

Ameliyatın, senelerce birlikte çalışmış ve spinal cerrahi konusunda spesifik hale gelmiş deneyimli bir cerrah, asistan hekim, anestezi uzmanı hekim, hemşire ve teknisyenden oluşan tıpkı takım tarafından yapılmasında büyük fayda vardır. Zira binlerce ameliyat deneyimini beraberce yaşayan tecrübeli gruplarda muazzam bir ahenk ve deneyim birikimi ortaya çıkmaktadır. Bu da elde edilen yüz güldürücü sonuçlara yansımaktadır. Hatta asistansta bile uzman tabip tercih edilmelidir.

Ameliyat esnasında hasta olağanda yüzükoyun yatmış (prone) durumda bulunmaktadır. Fakat birtakım hastalar vardır ki çeşitli nedenlerden ötürü bu durumda yatamayacak durumdadırlar. Bu türlü hastaların operasyonları yan yatar konumda gerçekleştirilmektedir.

Cerrahinin gayesi, hudut elemanları üzerindeki basıyı ortadan kaldırmak, hastanın şikâyetlerini gidermek ve düşmüş olan hayat kalitesini yükseltmektir.

Bugüne kadar ciltten müdahale halinde (perkütan) farklı pekçok metod denenmiştir. Değişik metodlar üzerinde de hala çalışılmaktadır. Bu şekil yaklaşımlar konusunda önümüzdeki yıllarda kıymetli gelişmeler beklenmektedir.

Disk, endoskopik teknikle de boşaltılabilmektedir. Ayrıyeten mikrocerrahi teknik ile endoskopik tekniği birleştiren mikroendoskopik teknik de giderek daha yaygın olarak kullanılmaktadır.

Fıtıklaşmış disk mikroendoskopik teknik kullanılarak da boşaltılabilir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir