Bel fıtığı ve gen tedavisi

Öteki hastalıklarda olduğu üzere bel fıtığı konusunda yapılan bilimsel çalışmalar da bütün süratiyle devam etmektedir. Bir yandan mikrocerrahi ve mikroendoskopik diskektomi tekniği yaygınlaşmakta öbür yandan yapay diskler ve öteki enstrümanlar kullanım alanına girerek kıymetli kazanımlar elde edilmektedir. Bütün bunlara paralel olarak genetik araştırmalar da yürütülmektedir.

Bilim adamlarının yıllardır üzerinde titizlikle çalıştıkları insan genom projesinin birinci ayağının tamamlandığı, Amerika Birleşik Devletleri Lideri, İngiltere Başbakanı ve özel şirketleri temsilen Celera Genomics yetkilileri tarafından 2000 yılında ilan edildi.

Üç milyar yüz milyon civarındaki kimyevi harften (nükleotid) oluşan genomun harflerinin sırasının büyük ölçüde belirlenmesi tüm dünyada heyecanla karşılandı. Zira bu projenin insanlığa yararlı olabilecek çok tarafı vardır. Çalışmalar tıpkı süratle devam ederken birçok hastalığın tedavisinde yeniliklerden bahsedilmeye başlandı bile…

Hakikaten de genetik araştırmalar makul etik kurallara riayet edilip suiistimalin önüne geçilerek bütünüyle insanlığın hayrına kullanılabilirse önümüzdeki onyıllar boyunca tıpta çok kıymetli gelişmeler kaydedilecektir. Bu çalışmalar hastalıkların moleküler düzeyde tedavisi doğrultusunda ağırlaştırılabilir ve tüm insanlık ismine bir umut olabilir. Genetik bakımdan muhakkak hastalıklara meyilli insanların evvelce tesbiti ve gen tedavisinin giderek yaygınlaşması beklenmektedir.

Son yıllarda bel fıtığı hastalarında beklenen bir genetik bozukluk olabileceği fikri üzerinde önemli formda durulmakta ve yapılan araştırmalarda buna ilişkin kimi ipuçları elde edilmektedir. O denli anlaşılıyor ki, önümüzdeki periyotta öbür pekçok hastalıkta olacağı üzere bel fıtığının da teşhis ve tedavisinde genetik yaklaşımlar çok kıymetli yer tutacaktır. Gen transferleri denenmektedir. Yapılan bilimsel çalışma, belirlenmiş bir genin yapısında belli değişikliğin bulunduğu şahıslarda şiddetli disk dejenerasyonu görüldüğünü ortaya koymuştur. Gelecekte gen tedavisiyle tahminen diskin dejenerasyonu da önlenebilecektir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir