Boyun ağrıları ve boyun fıtığı

Boyun omurları çok hareketli bir yapıya sahip olduğu için boyun ağrısı sık karşılaşılan bir yakınmadır. Yapılan araştırmalarda erişkin yaş kümesinde insanların yarısının ömürlerinde en az bir kere boyun ağrısı atağı geçirdiği bildirilmektedir. Her boyun ağrısı boyun fıtığına bağlı değildir. Boyun ağrıları en önemli mekanik nedenler ve omurga hastalıklarına bağlı ortaya çıkar.

Aslında en sık görülen boyun ağrısı tipidir mekanik boyun ağrısı.Çoğunlukla uzunluğunu etkileyen küçük travmalar yahut boyun kaslarını ve bağ dokusunu etkileyen küçük zedelenmeler nedeni ile olur. Berbat postür, bu tip ağrının en kıymetli nedenidir. Bilhassa gün uzunluğu masa başında öne eğik durumda çalışan şahıslarda sık rastlanan bir yakınma olmasına karşın, ekseriyetle ağrının gerçek nedeni ve yeri bulunamaz.

Mekanik boyun ağrısı başa, omuzlara ve kollara yayılabilir. Bu ağrı 2-3 gün içerisinde giderek azalır ve 1-2 hafta içerisinde kaybolur. Bazen ağrı uzun devirde kronikleşebilir ve vakit zaman akut ataklar halinde şiddetlenebilir. Ağrının kola ve ele yayılması yahut uyuşukluk hissinin varlığı, hudut kökü basısının, yani boyun fıtığının belirtisi olabilir.

Mekanik boyun ağrısının tedavisinde gaye, boyun hareketlerini mümkün olduğu kadar kısa müddette olağana getirmektir. Başlangıçta boyun hareketleri ağrılı olduğu için kişi boynunu hareketsiz tutmak ister. Fakat boyun kaslarının kasılmasına bağlı sertleşmenin oluşmasını önlemek emeliyle, ağrının müsaade verdiği ölçüde, derecesini daima artırarak doğal hareketler yapmak gerekir. Bu mühlet içerisinde ağrının şiddetini azaltmak için de, ağrı kesici- kas gevşetici ilaçlar öneriyoruz. Boyun hareketlerinin en kısa müddette olağana dönmesi, ağrının kronikleşmesini engelleyecektir.

Omurga hastalıklarına bağlı boyun ağrıları, mekanik boyun ağrısına nazaran daha az sıklıkla görülür. Bu tip ağrısı olan hastalarda karşılaştığımız belirli başlı nedenler şunlardır:

* Boyun fıtığı
* Boyun omurlarında dejenerasyon / yıpranma
* Boyun omurga kanalında daralmaya bağlı omurilik tutulumu

Daha güzel anlaşılabilmesi için,boyun bölgesinin anatomisini ve boyun fıtığının ne olduğunu kısaca anlatmak gerekir..

Boynumuz, başın tartısını taşıyabilecek ve başımızı her tarafa çevirmemizi sağlayacak hareket yeteneğine ve yapıya sahiptir. Bu hareketleri, vertebralar (omurlar) ortasında bulunan diskler ve eklemler aracılığı ile sağlar. Boyun omurları içerisinden omurilik geçer. Omurlar ortasında bulunan deliklerden ise kol kaslarının hareketini ve kolların duyusunu sağlayan sonlar çıkar.

Boyun bölgesinde 7 adet omur bulunur. İkinci ve üçüncü omur seviyesinden başlayarak, tüm omurlar ortasında disk ismi verilen kıkırdak doku bulunur. İki omur ortasında bulunan disk gereci, dışta göreli olarak daha sert bir kılıftan, iç kısımda ise jel kıvamında bir yumuşak dokudan oluşur. Dış kılıfın zayıflaması yahut yırtılması ile, iç kısım dışarıya hakikat kayar ve hudutlara baskı yapmaya başlar. Dış katmandaki zayıflama yahut yırtılma, daha çok boyun ağrısına yol açarken; iç tabakanın dışarıya yanlışsız yer değiştirmesi olarak da tanımlayabileceğimiz boyun fıtığı, hudut kökü üzerine baskı yaptığı için bilhassa omuza ve kola vuran ağrıya yol açar. Kol ağrısı, hudut köklerine bası kelam konusu olduğundan çoğunlukla boyun ağrısından daha şiddetlidir. Hudut köklerine olan basının şiddetiyle alakalı olarak, kol ve el kaslarında güçsüzlük ve/veya uyuşukluk oluşabilir.

Daha öncede belirttiğim üzere, hudut kökü üzerindeki basıya bağlı olarak kola vuran şiddetli ağrı boyun Fıtığının en değerli belirtisidir. Birinci hafta şiddetli olan ağrı 2-3 hafta içerisinde azalarak ortadan kaybolur. Bu mühlet içerisinde ağrının şiddetini azaltmak için ağrı kesici- kas gevşetici ilaçlar önerilir. Birtakım hastalar Fizik Tedaviden de önemli faydalar sağlayabilirler. Boyunluk yani boyun korsesi tabip önerisi ile kullanılabilir.

Hastaların bir kümesinde ağrı, her şeye karşın devam edebilir. Kronikleşen uzun müddetli ağrılarda yahut çok şiddetli, ağrı kesicilerin kullanılmasına karşın dayanılmaz ağrılarda cerrahi teşebbüs düşünülebilir.

Kimi hastalarda hudut kökü üzerindeki basıya bağlı kuvvet kaybı gelişir. Kuvvet kaybının gelişmesi, hudut üzerindeki basının yok edilmesini, yani ameliyatı gerektirir.

Ağrının resen güzelleşmesi, hastalığın ortadan kalktığı manasına gelmez. Hastanın tekrar birebir ağrı atağına yakalanmaması için, boynunu muhafazası ve boyun kaslarını güçlendirmek için önereceğimiz antrenmanları yapması gereklidir.

Özetlemek gerekirse Boyun Fıtığı olan hastalarda 3 çeşit tedavi uyguluyoruz; ilaç tedavisi, fizik tedavi ve cerrahi. İlaç ve Fizik tedavi ile, hastaların yaklaşık % 85′ i rahatlar, bulguları düzelir ve ameliyata gerek kalmaz. İlaç ve fizik tedaviye karşın ağrıları geçmeyen, bilhassa de kolda güçsüzlüğü olan hastaların mutlak surette ameliyat olmaları gereklidir. Zira daha sonra gelişecek kayıpların geri dönüşü imkansız hale gelebilecektir.

Günümüzde boyun fıtığı ameliyatlarında, tecrübeli ellerde, gelişen yeni teknikler ve mikroskop yardımıyla, son derece yüzgüldürücü sonuçlar alınmaktadır.

Cerrahi tedavinin maksadı, omurilik ve hudut dokusu üzerindeki basıyı ortadan kaldırmaktır. Bu emelle uygulanan ameliyat “Servikal Mikrodiskektomi” dir. Boynun ön tarafından yaklaşık 2-2,5 cm.lik bir cilt kesisi yapılarak, omurgalar ortasındaki basıya yol açan kıkırdak doku alınır. Böylelikle, hastanın ağrısı yok olur, uyuşma-kuvvetsizlik üzere şikayetler çabucak ortadan kalkar.

Yaklaşık 30-40 dk süren bu ameliyat sonrasında hasta uyandığında, kol ağrısının dramatik olarak yok olduğunu fark eder. Birkaç saat içinde yürümeye başlayabilir ve tıpkı akşam ya da sonraki sabah taburcu olabilir. Yaklaşık 1 hafta sonra da işine geri dönebilir.

Genç hastalarda son yıllarda çıkartılan disk gereci yerine yerleştirdiğimiz hareketli servikal disk protezleri ile, daha sonraki yıllarda komşu düzeylerde yeni fıtık oluşumu ve boyun hareketlerinde kısıtlılık gelişmesi de önlenmektedir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir