Bel fıtığında yanlış yaklaşımlar

İnsanların büyük bir kısmı hastalıkları konusunda maalesef kâfi bilince sahip değiller. Ağrı içinde kıvranırken doktora gitmeyi tercih etmiyorlar da hiçbir bilimsel temele dayanmayan birtakım formüllere başvuruyorlar. Beline bal, incir, balık bağlatan hastalardan tutun da, cildini tehlikeli halde kestiren, yaktıran, sülük koyan yahut bilinçsizce çektiren hastalara kadar yüzlerce bilim dışı uygulamaya şahit olmaktayız.
Hatta ağrısı geçsin diye belinden iğne ile iplik geçirten hastalara bile rastlamaktayız.

Halbuki, bel fıtığı tek çeşit değildir ve hastalığın değişik safhalarında farklı tedavi metodlarını uygulamak gerekmektedir. Sonuçta kolay bir tedavi ile uygunlaşması mümkün iken, bilinçsizce yapılan uygulamalar sonucu ameliyatlık hale gelmiş hastalarla sık sık karşılaşmaktayız.

Bu bahis önemli bir sorundur. Fakat sorunun tahlilinde başta biz hekimler olmak üzere herkese kıymetli misyonlar düşmektedir. Eğitim kurumları ve medyanın halkın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi noktasında daha faal bir hal ortaya koyması gerekmektedir.

Teşhis ve tedavi metodlarının dev adımlarla ilerlediği yirmibirinci yüzyılda, tıbbi tedaviye müracaat etmek yerine belden iğne ile iplik geçirtmek üzere bilim dışı prosedürlere başvurulduğunu görmek büyük bir çelişki oluşturmaktadır.

Böylesine büyük bir bel fıtığı bulunan hasta bilim dışı metotlarla vakit kaybederse bazen dönüşü olmayan bozukluklar ortaya çıkabilir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir