Bel fıtığı ve mikrodiskektomi

Bel Fıtığı ve Mikrodiskektomi

Bel ağrısı ve bel fıtığı toplumun büyük kısmını etkileyen yaygın bir sıhhat sorunudur.

İnsan omurgasının en çok yük binen ve hareket sistemi ile ilgili rahatsızlıkların en sık ortaya çıktığı alan bel (lomber) bölgesidir.

Bel Fıtığı Nedir?

Bel fıtığı (Lomber Disk Hernisi) iki omur ortasında omurgaya binen yükü emen (absorbe eden) ve eşit dağılımını sağlayan disk olarak tanımlanan yapını omuriliğe ve/veya hudut köklerine hakikat fıtıklaşması sonucu ortaya çıkan bir rahatsızlıktır.

Her Bel Ağrısı Bel Fıtığına mı Bağlıdır?

Bel ağrısı; çok sık görülmesi, ayaktan tedavi için tabibe müracaat yapılan en sık üç neden ortasında yer alması, teşhis ve tedavisinde çok fazla harcama yapılması ve neden olduğu işgücü kayıpları ile kıymetli sıhhati sıkıntıları ortasında yer almaktadır. Çeşitli yayınlarda bel ağrısı sıklığının %60-90 olduğu belirtilmektedir. Yetişkinlerin yaklaşık %80’inin hayatlarının bir periyodunda bel ağrısı yakınması olduğu belirtilmektedir. genelde 4-6 hafta içinde düzgünleşir ve olağan ömürlerine dönerler.

Halk ortasındaki yaygın inanışa nazaran bel ağrısı olan hasta kendisinde bel fıtığı olduğunu düşünür. Bu yanlış bir inanıştır. Bel ağrısı bel fıtığına bağlı olabileceği üzere lomber spinal dar kanal (sinir sıkışıklığı), omurilik tümörüne, omurga kırıkları, romatizmal hastalıklar, iltihabi durumlar yahut kas iskelet sistemini ilgilendiren çeşitli hastalıklara bağlı olabilir. Bu yüzden hastanın uzman tabip yardımı alması daha uygundur. Mevcut şikayet, kolay medikal tedaviyle düzelebilecek ya da önemli cerrahi teşebbüs gerektirecek bir sorun olabilir.

Bel Fıtığı Olan Hastanın Ne Üzere Şikayetleri Olur?

Bel ağrısı genelde başlangıç semptomudur. Bununla birlikte genelde hastanın kalça içinde ve bir ya da her iki bacağa yayılan ağrı şikayeti olur. Bu şikayetler çok hafif olabileceği üzere kişinin hayat kalitesini etkileyecek kadar şiddetli olabilir. Toplumsal yaşantısını tesirler. Hastanın bası altında olan sonuna bağlı olarak uyluk, bacak ya da ayakta uyuşma –hissizlik, kuvvet kaybı şikayetleri olabilir. Daha önemli omurilik basılarında idrar/gayta (büyük abdest) kaçırma üzere bulgular ortaya çıkabilir. Bel ağrısı birkaç gün içinde bizatihi geçmiyor yahut azalmıyorsa, üstelikte günlük ömrü olumsuz etkilemeye başlamışsa Beyin Omurilik ve Hudut Cerrahına başvurma vakti gelmiş demektir.

Nasıl Teşhis Konur?

Bel fıtığı teşhisinde günümüzde artık Manyetik Rezonans (MR) görüntüleme prosedürü ana seçenektir. Ayrıntılı bir halde manzara kalitesi yüksek olan bir çekimde hastanın lomber disk hernisi ayrıntılı bir formda incelenebilir. Bunun yanında bilgisayarlı tomografi, myelografi (belden kontrast husus verilerek yapılan bir tetkik) üzere radyolojik sistemlerde kullanılabilir. Lakin non invazif olması, yüksek imaj kalitesi ve değişik planlarda imaj alınabilmasi nedeniyle MR teşhiste ana seçenektir.

Hastanın klinik bulguları ve radyolojik bulguları birçok vakit teşhis için kâfi olmaktadır. Fakat Periferik Hudut basısı ayırıcı teşhisinde Elektoromyelografi (EMG) tetkiki yapılabilir.

Tedavi Nedir?

Bel fıtıklarının büyük kısmı birinci etapta cerrahi değildir. Medikal tedavi ve istirahat uygulanan hastaların bir kısmı yarar görür. Lakin medikal (ilaç) tedavisi istirahat, ve fizik tedaviye cevap alınmayan ; bel ve bacak ağrıları geçmeyen, süreklilik kazanan, radyolojik olarak tanısı konan hastalarda cerrahi tedavi gerekli olabilir. Bu hususta uzman tabip değerlendirmesi gerekir. Bunun yanında şiddetli ağrıları olan medikal tedaviden yarar görmeyen ya da acil cerrahi gerektiren idrar kaçırma, ani kuvvet kayıpları için kesinlikle beklemeden bir uzman tabiple görüşmek yararlı olur.

Cerrahi Teknikler Nelerdir?

Lomber disk hernisinin cerrahinde gelişen teknoloji ve pratik uygulamanın artması ile farklı cerrahi teknikler gelişmiştir.

Hangi hastaya hangi tekniğin uygulanacağı hastanın şikayeti, radyolojik bulguları ve tabibin kıymetlendirilmesi sonucunda karar verilir.

Temel cerrahi prosedür klasik (basit) diskektomidir. Mikrodiskektomi; kolay diskektomiye nazaran daha küçük bir insizyondan girilerek yapılan ve daha az travmatik olan, hastanın erken hareket etmesine imkan veren mikroskop altında uygulanan bir tekniktir. 1-2 cmlik küçük bir kesi ile mikroskobun büyütmesinden faydalanılarak geniş bir görüş alanına ulaşılır.

Mikrodiskektomi

Süreç 1-2 cmlik bir alanda gerçekleştiği için kan kaybı ve enfeksiyon riski azalmış olmaktadır. Postoperatif (ameliyat sonrası) ağrı daha az olmaktadır. Bel fıtığının tekrarlama mümkünlüğü çok azalmıştır.

Hastanede kalış mühleti çok azalmaktadır. Ameliyattan 6 saat sonra yürüyebilmekte ve sonraki gün taburcu olabilmektedir.Bunun sonucunda günlük yaşama daha süratli geçilebilmektedir. Yaklaşık 7-10 günlük bir müddetten sonra günlük yaşama dönülebilmektedir.İş gücü kayıplarını da bu formda önlemiş olmaktadır..

Korunma

Spor olarak yürüme ve yüzme tercih edilmelidir . Ağır yükler kaldırılmamalıdır. Eğilmek yerine çömelmek tecih edilmeli ve zni dönüşlerden sakınmak gerekmektedir. Bel dik tutulmalıdır. Bel takviyesi ile oturulmalıdır. Yüksek topuklu ayakkabılardan sakınılmalıdır.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir