Bel fıtığı nedir?

Bel Fıtığı
Belimizde 5 adet omur kemiği vardır. Bu kemikler ortasında da disk ismi verilen kıkırdaklar bulunur. Disk, özel bir bağ dokusu organıdır ve omurganın dayanıklılığına, hareketliliğine ve zorlamalara karşı dirençli olmasına, omurgaya uygulanan şok biçimindeki darbelerin emilmesine ve kuvvetin etraf dokulara istikrarlı bir formda dağılmasına hizmet eder.
Bel fıtığı, beldeki omur kemikleri ortasında bulunan ve adeta bir amortisör üzere vazife yapan bu disklerin fıtıklaşması sonucu ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Disklerin iç kısmında nükleus pulpozus denen jöle kıvamında yumuşak bir kısım, bunun dışında anulus fibrozus ismi verilen daha sert bir fibröz katman, omur kemiklerine bakan yüzlerde ise her iki tarafta son-plak olarak isimlendirilen kıkırdak yapılar vardır. Dıştaki tabakanın anatomik bütünlüğünün bozularak içerideki yumuşak kısmın dışarıya yanlışsız taşmasına fıtıklaşma denir. Fıtıklaşan yani dışarıya gerçek taşan disk, omurilik kanalı (spinal kanal) içinden yahut kendisinin arka-yan tarafından geçmekte olan hudutları sıkıştırır ve hastalık böylece kendisini muhakkak eder .
Ayrıyeten fıtıklaşmış diskten ortama salınan kimi kimyasal unsurlar de hudut köklerini etkileyerek ağrıya neden olurlar.


Omur kemiklerine yandan bakışta olağan disk ve omurilik kanalının içine fıtıklaşmış disk görülmektedir.

Manyetik rezonans fotoğrafında gelişmiş bir bel fıtığı ok ile gösterilmektedir.

Bel fıtığı gelişirken form A’da görüldüğü üzere anulus fibrozus dış liflerinin bir kısmı şimdi yırtılmamış ve disk malzemesinin tamamı diskin içerisinde ise buna kapsamı içerisinde (contained) disk denir. Lakin form B’deki üzere anulus fibrozus liflerinin tamamı bütünlüğünü yitirmiş ve disk içindeki malzeme anulusun dışına taşmış ise buna da kapsamı ışarıya çıkmış (uncontained) disk ismi verilir.

Bel fıtığının gelişimi ve değişik tipleri izlenmektedir. Nadiren rastladığımız dura içine fıtıklaşma disk gerecinin dura denen kalın zarı delerek omurilik kanalının içine girmesiyle oluşur. Fıtıklaşan diskin posterior longitudinal ligament, peridural membran ve hudut köküyle olan ilgisinin formuna nazaran fıtıklaşma; subligamentöz, ekstraligamentöz, submembranöz, transmembranöz yahut intraradiküler olarak isimlendirilir. Ayrıyeten ekstrüzyonveya sekestrasyon stilinde fıtıklaşmalarda disk gereci baş yahut kuyruk
sokumu tarafında yer değiştirebilir. Bu durumda kranial / kaudal uzanımlı ekstürüde bel fıtığından, kranial / kaudal tarafta göç etmiş sekestre bel fıtığından yahut göç etmemiş sekestre bel fıtığından kelam edilebilir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir